Gặp gỡ của Chủ tịch nước và niềm tin giáo dục tỉnh Hải Dương

Tại tỉnh Hải Dương trường THCS Bình Hàn.Ngay trong những ngày đầu tiên thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dù bận trăm công, nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường. Điều đó thể hiện tình cảm đặc biệt của Người…

Continue Reading